Zaključeni projekti

TUR-INFOMAT

Inovativno informiranje ranljivih skupin v urbanih območjih   Na območju destinacije od Pohorja do Bohorja je konstanten pretok obiskovalcev. ...

TELI2

Razvojna agencija Kozjansko, vodilni partner LAS "Od Pohorja do Bohorja" je partner v projektu TELI2 (Transnacionalno izobraževanje o izvajanju ...

Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine

Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine je operacija sodelovanja Lokalnih akcijskih skupin. Poleg LAS »Od Pohorja do Bohorja« sodelujejo ...

PROJEKT »RIDE & BIKE«

          Cilj projekta Razvoj selektivnih oblik turizma čezmejne turistične destinacije, z akronimom »RIDE & BIKE« je okrepiti ...

Rojstvo Evrope

        Razvojna agencija Kozjansko se je v projektnem partnerstvu prijavila na čezmejni razpis IPA Slovenija-Hrvaška s projektom ...

Pilgrimage Europe - Po poteh romarjev in božjih popotnikov v Evropi

  Projekt Pilgrimage Europe oz. daljši naziv Po poteh romarjev in božjih popotnikov v Evropi se izvaja skupaj s sosednjo Avstrijo. RISO Zavod je v ...

TR-ERM - Vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj

Spletni multimedijski portal ucilnicavnaravi.si je osrednja predstavitvena točka projekta Vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno izobraževanje ...

Regiolab

                                                    O projektu Regiolab   Čezmejna regija, Štajerska, Koroška in Gradiščanska na ...

Marijina romarska pot

  V projektnem partnerstvu Kozjanski park (kot vodilni partner), RA Kozjansko, RISO Ptuj in Turistička zajednica (TZ) sjeverno Zagorje, TZ ...

Wellness 3plus

  Razvojna agencija Kozjansko je 20. 11. 2009 s Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko podpisala Pogodbo o sofinanciranju ...

»BIOREGIJA – REGIJA NARAVNE PESTROSTI«

                                  Občina Šentjur je skupaj s partnerskimi občinami Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje ...

Natura 2000 v Sloveniji – upravljavski modeli in informacijski sistem

RA Kozjansko je v sodelovanju z Občino Šentjur in kot partner Zavoda Republike Slovenije za zaščito narave v letu 2007 nadaljevala z izvajanjem ...

Kolesarsko omrežje obmejnega območja

Projekt je bil izbran za sofinanciranje v okviru Donacijske sheme za pripravo projektnih predlogov na slovensko-hrvaškem obmejnem območju, Program ...

Razvoj za razvoj

Partnerji in območje izvajanja projekta Poleg prijaviteljev projekta, RA Kozjansko na slovenski in ZARE na hrvaški strani, so v projekt na ...
SHIFT + A