Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine

Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine je operacija sodelovanja Lokalnih akcijskih skupin. Poleg LAS »Od Pohorja do Bohorja« sodelujejo še: LAS V objemu Sonca, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Srce Slovenije, LAS Spodnje Savinjske doline, LAS Raznolikost podeželja.

 

S projektom želimo doseči večjo prepoznavnost zeliščarstva na območju LAS, tudi kot podjetniške priložnosti, ter razviti inovativno zeliščarsko turistično ponudbo.

 

 

CILJI PROJEKTA:

  • vzpostavitev pridelave zdravilnih zelišč na področju LAS »Od Pohorja do Bohorja«,
  • povečanje oskrbe z doma predelanimi zdravilnimi zelišči na področju LAS »Od Pohorja do Bohorja« in drugod po Sloveniji,
  • organiziranje prodajne mreže z zdravilnimi zelišči,
  • promocija in trženje zeliščarstva kot integralnega produkta (od rastline do izdelkov in povezanih storitev, tudi zgodbe in doživetja kot turističnega produkta).

 

SHIFT + A