Projekti

ASIS - Alpska strategija socialnega inoviranja

Na Razvojni agenciji Kozjansko smo bili uspešni v partnerski prijavi na Interreg Alpine space program. Skupaj z že uveljavljenimi partnerji:  ...

SocialB - Izobraževalni ekosistem za rast in razvoj socialnega podjetništva

  V projektu SocialB sodeluje 8 partnerjev, ki delujejo na področju socialnega podjetništva, usposabljanja in visokošolskega izobraževanja v ...

Ride&Bike2

Projekt RIDE&BIKE 2 je nadaljevanje projekta RIDE&BIKE iz prejšnje finančne perspektive (OP SI HR 2007-2013). Projekt povezuje naravno in kulturno ...

GREKO - Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) “Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč (GREKO)” ...

Ureditev kletne etaže v objektu št. 26 in 27 v Zgornjem trgu v Šentjurju

Vlagatelj: Občina Šentjur Partnerji: Razvojna agencija Kozjansko, KUD Epik teater, 360PESKOVNIK, Vid Slana s.p. Z operacijo se bodo vzpostavili ...

Korak nazaj, da gremo korak naprej

Vlagatelj: Razvojna agencija Kozjansko, OE Mladinski center Šentjur Partnerji: Kulturno umetniško društvo Epik teater, 360peskovnik, izobraževanje, ...

Podukrep 19.4: Podpora za tekoče stroške in stroške animacije

Več informacij: https://www.ra-kozjansko.si/Program_Leader/

Seniors in Action

Projekt Seniors in Action se odvija v okviru strateškega partnerstva programa Erasmus plus, KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT ...

LAS »Od Pohorja do Bohorja« za vse generacije

Projekt LAS »Od Pohorja do Bohorja« za vse generacije je skupen projekt lokalnih skupnosti in projektnih partnerjev območja LAS »Od Pohorja do ...

EKO gajbico, prosim!

Projekt: EKO gajbico, prosim! Partnerstvo: LAS »Od Pohorja do Bohorja« LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline LAS Raznolikost ...

REBOUND – spodbujanje prožnosti v podeželskih skupnostih

Glavni cilj projekta je razviti program usposabljanja za ljudi, ki aktivno delajo na razvoju podeželja. Program bo usmerjen v razvoj praktičnih veščin ...

Ko zadišijo zeli …

Projekt: Ko zadišijo zeli … Partnerstvo: LAS »Od Pohorja do Bohorja« LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline LAS Raznolikost ...
SHIFT + A