Podukrep 19.4: Podpora za tekoče stroške in stroške animacije

Več informacij: https://www.ra-kozjansko.si/Program_Leader/

SHIFT + A