Svetovanje in pomoč podjetnikom

Fizičnim osebam, kmetom, društvom, obrtnikom in podjetnikom.

  • Obveščanje o aktualnih razpisih.
  • Svetovanje in pomoč pri iskanju možnih virov financiranja ter pri pripravi prijav na razpise (lokalne, nacionalne, EU)
  • Informiranje (informativne delavnice)
SHIFT + A