REBOUND – spodbujanje prožnosti v podeželskih skupnostih

Glavni cilj projekta je razviti program usposabljanja za ljudi, ki aktivno delajo na razvoju podeželja. Program bo usmerjen v razvoj praktičnih veščin in znanj, ki so potrebne za uspešno delo na področju razvoja podeželja. Na ta način želimo zbrati, oceniti in predstaviti različne pristope k zagotavljanju prožnosti podeželja v različnih delih Evrope.

Ostali cilji projekta:

 • zbiranje primerov in modelov dobrih praks povezanih z razvojem prožnosti območja,
 • razvoj orodja za merjenje prožnosti, usmerjanje in strateško načrtovanje, ki ga lahko ljudje, ki delajo na razvoju podeželja, uporabljajo v različnih okoljih,
 • sodelovanje z izvajalci (med drugim na področju poklicnega izobraževanja, razvoja podeželja in civilne družbe) pri skupnem oblikovanju inovativnega programa usposabljanja in programa za krepitev zmogljivosti, ki jim bo omogočil spodbujanje prožnosti glede na specifike njihovega okolja,
 • razvoj digitalnih virov za usposabljanje z orodji za merjenje prožnosti/živahnosti podeželskih skupnosti, vključno z mnenji in izkušnjami prebivalcev na podeželskih območjih, ki jih je mogoče prenesti v različna okolja in prilagoditi glede na značilnosti in potencial okolja, ter
 • sodelovanje z različnimi deležniki pri prenosu projektnih spoznanj v prakso na področju načrtovanja, rabe zemljišč, prilagajanja podnebnim spremembam, proizvodnje hrane, ekologije in podjetniške raznovrstnosti.

Partnerji v projektu:

 • TUS, Irska (vodilni partner)
 • O'Keeffe Social Research, Irska
 • ADRIMAG, Portugalska
 • LDNET, Francija
 • Univerza v Ljubljani
 • Razvojna agencija Kozjansko

Projekt se je začel 1. 2. 2022.

Spletna stran projekta: https://ruralresilience.eu/

 

REBOUND je projekt sodelovalnega partnerstva (2021-1-IE01-KA220-VET-000033321). Ta projekt je financiran s podporo Evropske komisije.

Mnenja in stališča izražena na tej spletni strani so izključno mnenja mnenja in stališča avtorjev in ne izražajo nujno tudi mnenja Evropske Unije. Niti Evropska Komisija niti osebe, ki delujejo v njenem imenu, niso odgovorne za uporabo podatkov iz te publikacije.

SHIFT + A