Ride&Bike2

Projekt RIDE&BIKE 2 je nadaljevanje projekta RIDE&BIKE iz prejšnje finančne perspektive (OP SI HR 2007-2013). Projekt povezuje naravno in kulturno dediščino z aktivnim turizmom ter ostalo ponudbo s ponudbo dediščine. Zato je glavni cilj projekta RIDE BIKE 2, razvoj specializiranih turističnih proizvodov, ki temeljijo na interpretaciji naravne in kulturne dediščine ter vzpostavitev celovitega upravljanja in razvoja trajnostnega aktivnega turizma.

V projektu sodeluje šest partnerjev, trije partnerji s hrvaške in trije s slovenske strani:

  • Zagorska razvojna agencija (vodilni partner projekta),
  • Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije,
  • Turistička zajednica »Savsko-sutlanska dolina i brigi«,
  • Razvojna agencija Kozjansko,
  • Razvojna agencija Sotla in
  • Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.

 

Ključni rezultat projekta predstavlja prispevek k povečanju števila obiskovalcev na čezmejni destinaciji (za 3600 obiskovalcev), neposredni učinki projekta pa so:
1.) organizirana čezmejna ponudba z 2 čezmejnima turističnima proizvodoma, ki temeljita na pametni vključitvi registrirane naravne (NATURA 2000, druge standardizirane oblike zaščite) in kulturne dediščine (dvorci, muzeji, stara trška jedra),
2.) razvoj RIDE&BIKE standardov (10), za objekte turistične ponudbe (gostinstvo, namestitve …),
3.) dvig zavesti ključnih akterjev o pomembnosti vrednotenja naravne in kulturne dediščine ter njene integracije v ponudbo aktivnega turizma.

Na območju občine Šentjur bomo pilotno vzpostavili sistem izposoje koles, trasirali in digitalizirali kolesarsko pot, izvedli delavnice za javni in zasebni turistični sektor, izpeljali predstavitve na sejmih v tujini, izvedli digitalne oglaševalske akcije itd.


Projekt traja od 1. 9. 2018 do 28. 2. 2021.

Vrednost projekta: 875.472,55 € od tega 85 % nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

SHIFT + A