Ureditev kletne etaže v objektu št. 26 in 27 v Zgornjem trgu v Šentjurju

Vlagatelj: Občina Šentjur
Partnerji: Razvojna agencija Kozjansko, KUD Epik teater, 360PESKOVNIK, Vid Slana s.p.

Z operacijo se bodo vzpostavili pogoji za oblikovanje dodatne turistične ponudbe, ki bo omogočala inovativen pristop k interpretaciji kulturne in naravne dediščine območja. Z vzpostavitvijo inovativnega prostora, poimenovanega »Zgodbarna«, in oblikovanja novih turističnih produktov, bodo ustvarjeni pogoji za ustvarjanje novega delovnega mesta, hkrati pa bo tako prostor kot turistični produkti prilagojen različnim ciljnim skupinam – mladim, starejšim in invalidom. Z operacijo in ureditvijo prostora bomo tudi zaokrožili podobo ožjega območja ob Ipavčevi hiši in omogočili izvedbo različnih kulturnih prireditev ter izvajali dogajanje na tem območju tudi izven organiziranih prireditev v Ipavčevem vrtu. Tako bomo popestrili samo dogajanje v Zgornjem trgu v Šentjurju in bogatili tudi življenje okoliških prebivalcev.

Cilji operacije:

  • vzpostavitev delovnega mesta,
  • funkcionalna zaokrožitev urejanja območja muzejskega, protokolarnega in prireditvenega objekta Ipavčeva hiša in Ipavčev vrt,
  • dvig standarda kulturne infrastrukture v občini in na nacionalni ravni,
  • zagotoviti možnosti za povezavo regionalnih akterjev, ki se ukvarjajo z organizacijo kakovostnejšega  preživljanja prostega časa mladih, starejših in drugih ciljnih skupin,
  • povečanje števila obiskovalcev muzejskih zbirk.

Operacije predvideva aktivnosti:

  • vzpostavitev in ureditev (gradbeno obrtniška dela ter nabava opreme) inovativnega prostora »Zgodbarna«,
  • priprava turističnih paketov,
  • organizacija dogodkov,
  • promocija operacije,
  • vodenje in koordinacija operacije.

Celotna vrednost operacije: 224.928,82 EUR
Znesek sofinanciranja CLLD: 50.000,00 EUR

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
Povezava na spletno stran PRP (https://www.program-podezelja.si)


 

SHIFT + A