Regiolab

                                               
   

O projektu Regiolab

 
Čezmejna regija, Štajerska, Koroška in Gradiščanska na avstrijski strani ter Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podravska, Pomurska in Osrednjeslovenska regija na slovenski strani, se ponaša z bogastvom razvojnih potencialov, institucij, znanja in idej, vendar teh potencialov še ne izkorišča tako, da bi lahko uspešno konkurirala velikim regijam v globaliziranem svetu. K povečevanju konkurenčnosti v mednarodnem merilu in hitrejšemu razvoju celotnega območja bo nedvomno prispevalo povezovanje razvojnih potencialov na čezmejnega sodelovanja pri načrtovanju in razvijanju ključnih potencialov ter spodbujanja in uporabe inovacij kot podlage za spodbujanja dolgoročnejšega čezmejnega sodelovanja med ključnimi dejavniki.
 
Projekt Regiolab ugotavlja ključne razvojne potenciale posameznih območij v čezmejni regiji, potrebe in ovire za skladnejše in obsežnejše čezmejno sodelovanje, oblikuje instrumente za premagovanje ovir, premoščanje vrzeli v znanju in spodbujanje čezmejnega sodelovanja na ključnih področjih ter s pilotnimi dejavnostmi spodbuja sodelovanje med ključnimi dejavniki – ciljnimi skupinami v projektu:
  • znanstvenimi in izobraževalnimi institucijami kot nosilci inovativnosti in tehnološkega razvoja,
  • organizacijami, ki razvijajo in izvajajo podporne storitve,
  • razvojnimi organizacijami, regionalnimi in lokalnimi upravami in drugimi zainteresiranimi stranmi, ki usmerjajo, spodbujajo, podpirajo in usklajujejo regionalni razvoj.

Končni uporabniki projekta so predvsem mala in srednje velika podjetja (MSP), ki delujejo v čezmejnem območju.
 
Projekt »REGIOLAB« se izvaja v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013, ki ga sofinancirajo Evropska komisija ter nacionalni organi obeh držav.
 
 
Podjetja,vas zanima nastop na avstrijskem trgu?
V okviru projekta Regiolab vam lahko pomagamo pri vzpostavitvi stikov z organizacijami v Avstriji in pridobivanju drugih informacij.
Za dodatne informacije pokličite na 03 747 13 08 ali pišite na rajko.antlej@ra-kozjansko.si.
 
 
Več informacij o projektu je na voljo na spletni strani projekta: www.regiolab.info.

 

 

Informacije o vzpostavitvi poslovanja in registraciji podjetja

V sklopu projekta REGIOLAB je bila pripravljena brošura za vzpostavitev poslovanja in registracije podjetij tako v Sloveniji, kot v Avstriji. Da bi olajšali postopke registracij na eni in drugi strani meje, je bila brošura pripravljena v slovenskem in nemškem jeziku.

Posebni poudarek informacij v brošuri je namenjen pravnim, davčnim in finančnim okvirjem za ustanavljanje podjetij v Sloveniji in Avstriji. Prav tako so navedeni koraki in vstopne točke za zagon podjetja.

 

Brošuro lahko prenesete na povezavi na dnu novice.

 

 

 

 

Regiolab - Razvojna agencija Kozjansko
SHIFT + A