Rojstvo Evrope

 

 

 

 

Razvojna agencija Kozjansko se je v projektnem partnerstvu prijavila na čezmejni razpis IPA Slovenija-Hrvaška s projektom Rojstvo Evrope, ter pri tem bila tudi uspešna.

 

Projektni partnerji so Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Muzej Prigorja Sesvete, Zavičajni muzej Varaždinske toplice.

 

Aktivnosti so osredotočene na kulturno dediščino, promocijo arheoloških najdišč v Sloveniji in na Hrvaškem in sicer: Rifnik, Ančnikovo gradišče nad Jurišnjo vasjo na Pohorju, Ajdovski Gradec nad Vranjem pri Sevnici, Kuzelin kod Donje Glavnice in Aquae Iasae v Varaždinskih Toplicah. V občini Šentjur je poudarek na arheološkem najdišču Rifnik, njegovi promociji in aktivni vključenosti v izobraževalne in turistične vsebine, ki v nadaljevanju odpirajo tudi nove podjetniške priložnosti.

 

Arheološka najdišča, ki se nahajajo tako na slovenski kot na hrvaški strani, pripovedujejo zgodbe ljudi, zgodbe starih časov, ko ni bilo meja niti v glavi niti na tleh. Ker za čas naselbin obstajajo le redki pisni viri, večina zgodb izhaja iz predmetov vsakdanje rabe, ki so bili povsod zelo podobni. Vsako arheološko najdišče ima svoje predmete s svojo zgodbo. S pomočjo regionalnega in čezmejnega sodelovanja želimo povezati znanje, ki se vrti znotraj posameznih meja, ga združiti, nadgraditi in z njim obogatiti prebivalce, ki z lokalnimi arheološkimi najdišči čutijo in živijo ter vsemi tistimi, ki bi o njih želeli vedeti kaj več, da bodo te vsebine lažje vključevali v nove podjetniške priložnosti. Projekt na nek način ponovno prebuja arheološka najdišča v smislu sodobne interpretacija dediščine kot temelja kulturnega turizma in vzpostavlja čezmejno kulturno povezanost arheoloških najdišč v partnerskih regijah.

 

S povezovanjem arheoloških najdišč na čezmejnem območju bomo krepili čezmejno sodelovanje in ohranjali pomemben socialni element, to je medkulturni dialog, ki povezuje ljudi, regije in območja na slovenski in hrvaški strani. Razumevanje in spoštovanje navad, običajev in kultur sosednjega naroda je ključnega pomena za ustvarjalno življenje v čezmejni destinaciji, ki na tak način koristi svoje potenciale kulturne dediščine arheoloških najdišč in jih približa prebivalcem na obeh straneh meja.

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru OP SI-AT 2007-2013.

 

 

 


 

SHIFT + A