Natura 2000 v Sloveniji – upravljavski modeli in informacijski sistem

RA Kozjansko je v sodelovanju z Občino Šentjur in kot partner Zavoda Republike Slovenije za zaščito narave v letu 2007 nadaljevala z izvajanjem projekta LIFE III – Natura na Boletini. V letu 2007 se je odkupilo še dodatno zemljišče na rastišču, s ciljem zagotovitve prostora za nadaljnje širjenje rastišča velikonočnice. V drugi polovici leta 2007 se je napravil načrt upravljanja rastišča, ki je tudi točneje določil naravovarstvene dejavnike in pogoje upravljanja. Projekt se je z letom 2007 zaključil.

 

SHIFT + A