PROJEKT »RIDE & BIKE«

 

 

 

 

 

Cilj projekta Razvoj selektivnih oblik turizma čezmejne turistične destinacije, z akronimom »RIDE & BIKE« je okrepiti obstoječo turistično ponudbo skozi vzpostavitev, izboljšanje in razvoj kolesarjenja in konjeniškega turizma v obmejnih regijah in izboljšanje skupne čezmejne turistične ponudbe.

 

O projektu

 • Operativni program Slovenija - Hrvaška 2007 - 2013
 • Trajanje projekta: 15 mesecev (od 1. 2. 2015 do 30. 4. 2016)
 • Celotna vrednost projekta: 395.846,60 EUR
 • Sofinanciranje Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR): 336.469,59 EUR (85 %)

 

Projektno območje

Regije/županije

Občine/mesta

Savinjska regija

Dobje, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje

Spodnjeposavska regija

Sevnica, Krško, Brežice, Radeče, Kostanjevica na Krki, Bistrica ob Sotli

Zagrebačka županija

Brdovec, Dubravica, Marija Gorica

Krapinsko-zagorska županija

Bedekovčina, Budinščina, Desinić, Đurmanec, Gornja Stubica, Hrašćina, Hum na Sutli, Jesenje, Konjščina, Kraljevac na Sutli, Krapinske Toplice, Kumrovec, Lobor, Mače, Marija Bistrica, Mihovljan, Novi Golubovec, Petrovsko, Radoboj, Stubičke Toplice, Sv. Križ Začretje, Tuhelj, Veliko Trgovišće, Zagorska Sela, Zlatar Bistrica, Donja Stubica, Klanjec, Krapina, Orosavje, Pregrada, Zabok, Zlatar

 

 

 

Projektna skupina

Vodilni partner:

      Zagorska razvojna agencija

Projektni partnerji:

      Razvojna agencija Kozjansko,

      Razvojna agencija Sotla,

      Turistička zajednica Krapinsko-Zagorske županije,

      Turistička zajednica »Savsko-Sutlanska dolina i brigi«,

      Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.

 

 

Izhodišča projekta:

 • Dolgoletna tradicija zdravstvenega in wellness turizma.
 • Bogata ponudba podeželja – ohranjena naravna in kulturna dediščina, običaji in tradicija.

 

 • Nepovezovanje posameznih ponudnikov turističnih storitev.
 • Slaba prepoznavnost ponudbe.
 • Pomanjkanje znanja, kako posamezne storitve/produkte v pravi obliki ponuditi turistu.
 • Pomanjkanje prepoznavnosti območja kot turistične destinacije, ki ponuja veliko dodatnih storitev, kot dopolnitev obstoječi ponudbi zdravstvenega in wellness turizma.

 

Ciljne skupine:

 • Turisti in drugi obiskovalci.
 • Ponudniki turističnih proizvodov in storitev.
 • Turistični vodniki.
 • Turistične agencije.
 • Tour-operaterji.
 • Lokalne skupnosti in prebivalci.
 • Upravitelji naravne in kulturne dediščine.

 

Splošni čezmejni cilji: 

 • Krepitev čezmejne destinacijske identitete.
 • Oblikovanje novih čezmejnih turističnih produktov, ki so zasnovani na kolesarskem in konjeniškem turizmu.
 • Izboljšanje kapacitete obstoječe turistične ponudbe.
 • Okrepiti sodelovanje med turističnimi ponudniki.
 • Izboljšati osveščenost o trajnostnem turizmu.
 • Povečanje števila turistov.
 • Varovanje naravne in kulturne dediščine.
 • Izboljšanje kvalitete življenja prebivalcev na podeželskem območju.
 • Izboljšanje možnosti zaposlovanja.

 

Projektne aktivnosti

 • Vodenje in koordinacija           
 • Konjeniške in kolesarske poti

     Trasiranje kolesarskih in konjeniških poti

     Označevanje poti

     Izdelava počivališč vzdolž trasiranih poti

     Izdelava pilotnega modela trženja kolesarstva

 • Digitalizacija poti

            Digitalizacija kolesarskih in konjeniških poti

     Izdelava aplikacije za pametne telefone

 • Izobraževanja

           Posebna izobraževanja za turistične vodnike

           Izobraževanja za ponudnike turističnih proizvodov in storitev

 • Promocijske aktivnosti

            Izdelava skupnega kolesarskega zemljevida (elektronska oblika)

            Udeležba na sejmih

            Promocijske aktivnosti

 

Rezultati projekta:

 • Trasirana in označena konjeniška pot.
 • Trasirana kolesarska pot.
 • Izdelana počivališča za konje, za kolesa.
 • Izdelana, nadgrajena spletna stran.
 • Izvedena izobraževanja ciljnih skupin.
 • Izvedene promocijske aktivnosti.
 • Izdelan pilotni model trženja kolesarjenja.
 • Izdelana aplikacija za pametne telefone.

 

 

S projektom želimo:

 • nadgraditi obstoječo turistično ponudbo,
 • doprinesti k trajnostnem razvoju in
 • povečati število registriranih ponudnikov konjeniške in kolesarske ponudbe na čezmejnem območju.

 

Z oblikovanjem čezmejne mreže kolesarskih poti in vzpostavitvijo edinstvene konjeniške čezmejne poti, želimo dvigniti prepoznavnost turistične destinacije, ki ob zdravstvenih in wellness storitvah ponuja vrsto možnosti za aktivno preživljanje počitnic.

 

 

Razvojna agencija Kozjansko bo, kot projektni partner, uredila počivališče za konje, digitalizirala kolesarske steze, izvedla izobraževalne delavnice za obstoječe turistične vodnike in ponudnike turističnih proizvodov in storitev, organizirala sejemske nastope in ostale promocijske aktivnosti.

 

 

Dogodki

Začetna konferenca projekta in prvi sestanek partnerjev

V torek, 9. junija 2015, je bil v Marija Bistrici prvi sestanek projektne skupine in v nadaljevanju organizirana začetna konferenca projekta »RIDE & BIKE«.

Na konferenci so zbrane pozdravili in nagovorili župani sodelujočih občin in županij ter predstavniki različnih institucij. Poudarili so, da je povezovanje in sodelovanje temelj prihodnjega razvoja čezmejnega območja. »Skupaj zmoremo vse« so bile besede župana Krapinsko-Zagorske županije, saj imamo na območju koncentrirano znanje, izkušnje in predanost delu za skupno blagostanje.

Vodja projekta, ga. Tanja Ivek, je nazorno predstavila projekt. Evropske razsežnosti kolesarskega in konjeniškega turizma je osvetlil g. Siniša Topalović, Horwath HTL.

 

 

SHIFT + A