»BIOREGIJA – REGIJA NARAVNE PESTROSTI«

 

                             

 

Občina Šentjur je skupaj s partnerskimi občinami Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče pristopila k izvajanju projekta "Bioregija - regija naravne pestrosti". Projekt izvaja projektna skupina, ki jo sestavljajo Razvojna agencija Kozjansko, Kozjanski park, Mednarodni center za ekoremediacije iz Filozofske fakultete Univerze v MB in Okoljsko raziskovalni zavod.

Projekt »Bioregija - regija naravne pestrosti« želi prispevati k ohranjanju naravne in kulturne dediščine območja in jo v povezavi z drugimi vsebinami vključiti v turistično ponudbo območja. Tovrstna ponudba bo vsebinsko dopolnjevala ponudbo velikih turističnih subjektov na območju, ki promovirajo aktivno preživljanje prostega časa in počitnic ter krepitev zdravja skozi koriščenje njihovih uslug. Vendar ne bo gradila na množičnosti, ampak na unikatnosti in nosilni kapaciteti posamezne lokacije in okolja. Tako bomo turizem prilagajali zmožnostim naravnega okolja in ne obratno, zato ne želimo razvijati množičnega turizma, temveč ekoturizem.

Ekoturizem predstavlja turistično panogo, ki doživlja svoj razmah v Evropi in svetu, medtem ko je pri nas še slabo poznana in v veliki meri neizkoriščena priložnost. Do sedaj niti ponudba niti marketing in trženje ne podpira tovrstnega turizma v ustrezni meri. Projekt gradi na izhodišču, da je naravna pestrost kvaliteta, ki jo je treba ohranjati in svoja razvojna prizadevanja prilagoditi tej predpostavki. Obenem želi promovirati naravno pestrost kot vrednoto, ki je razvojno izjemno pomembna, ne kot razvojna ovira temveč kot razvojna priložnost, ki jo lahko izkoristijo različne gospodarske panoge, seveda pa je ena najpomembnejših panog turizem oz. ekoturizem.

Operacija se izvaja v okviru prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih programov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«. Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se na omenjenem območju izvaja med aprilom 2008 in septembrom 2009.

 

Povezava: spletna stran Bioregije.

 

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«

SHIFT + A