Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v Podjetniškem inkubatorju AUREA v Gorici pri Slivnici in Podjetniškem inkubatorju Šentjur

Razvojna agencija Kozjansko na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.31/2018) in Pogodbe o upravljanju objekta Gorica pri Slivnici 28, Gorica pri Slivnici /Podjetniškega inkubatorja AUREA v Gorici pri Slivnici/, št. 478-240/2022 (2510) z dne 13. 12. 2022 objavlja zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v Podjetniškem inkubatorju AUREA in Pogodbe o upravljanju in uporabi poslovnih prostorov, št. 014-0004/2015 z dne 28. 12. 2015 ter aneksov, aneks št. 1 z dne 27. 12. 2016 s katerim je upravljalka prevzela upravljanje poslovnih prostorov v objektu na naslovu Mestni trg 2, Šentjur, kjer deluje OE Podjetniški inkubator Šentjur in aneks št. 2 z dne 29.12.2017, s katerim so bili upravljalki predani poslovni prostori in oprema v objektu na naslovu Mestni trg 2, Šentjur kot sredstva dana v upravljanje, objavlja Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v Podjetniškem inkubatorju AUREA v Gorici pri Slivnici in Podjetniškem inkubatorju Šentjur.

Javna objava za javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v Podjetniškem inkubatorju AUREA in Podjetniškem inkubatorju Šentjur je objavljena na spletnih straneh Razvojne agencije Kozjansko: http://www.ra-kozjansko.si in na spletni strani Občine Šentjur: www.sentjur.si od 7. 7. 2023 do 28. 7. 2023. Razvojna agencija Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur oddaja v najem poslovne prostore v Podjetniškem inkubatorju AUREA, Gorica pri Slivnici 28, 3263 Gorica pri Slivnici, in Podjetniškem inkubatorju Šentjur, Mestni trg 2, 3230 Šentjur.

Ponudniki pošljejo ponudbe ter vloge priporočeno po pošti ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: Razvojna agencija Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur. Vloge morajo prispeti na naslov Razvojne agencije Kozjansko, ne glede na način pošiljanja, do 28. 7. 2023 do 14:00.

Vse dodatne informacije dobite na Razvojni agenciji Kozjansko v času uradnih ur (od ponedeljka do petka od 8.00–15.00 ure), oziroma po e-pošti: info@ra-kozjansko.si ali po telefonu št. (03) 747 13 07. Ogled prostorov je mogoč po predhodni prijavi.

Nazaj
SHIFT + A