SocialB - potrebe po usposabljanju za socialna podjetja

Cilj projekta SocialB je razviti izobraževalne vsebine za socialne podjetnike.

Za pripravo izobraževalnih vsebin, ki bodo v pomoč socialnim podjetjem in vsem, ki z njimi sodelujejo, potrebujemo prave podatke o tem, katera usposabljanja trenutno primanjkujejo - to pa lahko dobimo samo od aktivnih socialnih podjetij ter njihovih podpornih institucij ter partnerjev.

Prosimo vas za sodelovanje

Zato vas prosimo za sodelovanje v anketi. Izpolnjevanje ankete vam bo vzelo približno 15 minut vašega časa.

Povsem na koncu ankete imate možnost, da vpišete svoj e-naslov, če želite, da vas 2x na leto obveščamo o novostih in rezultatih projekta SocialB.

 

  • Vprašalnik za SOCIALNA PODJETJA:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__ewATOxUMTBRTVNRRDZUMzMxOFRVVzRLOU9HSUhNNi4u

 

  • Vprašalnik za PODPORNE INSTITUCIJE:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__ewATOxUMlpQREw2S00zNUdHMDdRRUtUN0VKTVlMMS4u

 

  • Vprašalnik za SOCIALNE PARTNERJE (občine, društva itd. - vse organizacije, ki niso podporne institucije):

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__ewATOxUQkswTUFIU1ZSRTQ4WTMyNUdNUEcwQldUNi4u

 

 

O projektu SocialB

V projektu SocialB sodeluje 8 partnerjev, ki delujejo na področju socialnega podjetništva, usposabljanja in visokošolskega izobraževanja v štirih državah – na Irskem, v Grčiji, v Italiji in v Sloveniji. V Sloveniji smo partnerji v projektu Razvojna agencija Kozjansko in Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Glavna tema projekta so potrebe in vrzeli pri obstoječem izobraževanju s področja socialnega podjetništva, ki se izvaja na visokošolskih zavodih. Analiza obstoječih praks, izvedba ankete med deležniki in akterji ter priprava pedagoških gradiv so glavni cilji našega projekta.

Konzorcij partnerjev bo oblikoval, razvil in pilotno izvedel paket izobraževalnih vsebin za podporo izobraževanju posameznikov in organizacij ter za razvoj mreže na področju socialnega podjetništva. Izobraževalni materiali bodo predstavljeni v okviru pristopa kombiniranega učenja v 16-24 učnih enotah in bodo zasnovani tako, da bodo naslavljali prepoznane vrzeli v znanju in potrebe po usposabljanjih na ključnih področjih za razvoj, trajnost in rast sektorja socialnega podjetništva.

Projekt poteka od januarja 2020 do decembra 2022. Cilj razvitih učnih enot bo spodbuditi spremembe v učnih načrtih visokošolskih institucij in učnih programih poklicnega izobraževanja s pomočjo vključevanja učnega pristopa, v središču katerega je učenec oz. študent, ki bo usmerjen v učenje na osnovi resničnih problemov ter pridobivanje veščin na področju socialnega podjetništva.

 

SocialB je projekt Koalicije znanja (612579-EPP-1-2019-1-IE-EPPKA2-KA). Ta projekt je financiran s podporo Evropske Komisije.

Mnenja in stališča izražena na tej spletni strani so izključno mnenja mnenja in stališča avtorjev in ne izražajo nujno tudi mnenja Evropske Unije. Niti Evropska Komisija niti osebe, ki delujejo v njenem imenu, niso odgovorne za uporabo podatkov iz te publikacije.

Nazaj
SHIFT + A