Izvajanje projekta bioregija - regija naravne pestrosti

Projekt izvaja projektna skupina, ki jo sestavljajo Razvojna agencija Kozjansko, Kozjanski park, Mednarodni center za ekoremediacije iz Filozofske fakultete Univerze v MB in Okoljsko raziskovalni zavod.

Projekt "Bioregija - regija naravne pestrosti« želi prispevati k ohranjanju naravne in kulturne dediščine območja in jo v povezavi z drugimi vsebinami vključiti v turistično ponudbo območja. Turizem bomo prilagajali zmožnostim naravnega okolja in ne obratno, zato ne želimo razvijati množičnega turizma, temveč ekoturizem. Tovrstna ponudba bo vsebinsko dopolnjevala ponudbo velikih turističnih subjektov na območju, ki promovirajo aktivno preživljanje prostega časa in počitnic ter krepitev zdravja skozi koriščenje njihovih uslug.
Ekoturizem predstavlja turistično panogo, ki doživlja svoj razmah v Evropi in svetu, medtem ko je pri nas še slabo poznana in v veliki meri neizkoriščena priložnost. Do sedaj niti ponudba niti marketing in trženje ne podpira tovrstnega turizma v ustrezni meri.

Operacija se izvaja v okviru prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih programov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«. Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se na omenjenem območju izvaja med aprilom 2008 in septembrom 2009.

Nazaj
SHIFT + A