Imam podjetniško idejo in bi se vključil v program predinkubacije

Nosilec podjetniške ideje lahko sam ali pa skupaj s predstavnikom inkubatorja na uvodnem sestanku izpolni vlogo za inkubacijo podjetniške ideje, ki se nahaja spodaj. Na podlagi vloge ter dogovora med nosilcem podjetniške ideje in predstavnika inkubatorja se določi tudi odgovorna oseba, ki bo skrbela za izvajanje predinkubacijskih aktivnosti.

 

Odgovorna oseba, ki je zadolžena za izvajanje predinkubacijskih aktivnosti pregleda samo vlogo za inkubacijo podjetniške ideje in pripravi načrt izvajanja predinkubacijskih aktivnosti z obsegom aktivnosti in časovnim okvirjem predinkubacijske faze. Ta načrt predstavlja tudi osnovo za ugotavljanje doseganja zastavljenih ciljev.

 

 

SHIFT + A