Arhiv razpisov 2008

Javni razpis za (so)financiranje projektov, ki so namenjeni predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika v letu

Namenjen: posamezniki in nevladne organizacije (društva, zavodi, podjetja ipd.), ki izpolnjujejo razpisne pogoje

Datum objave razpisa: četrtek, 30. oktober 2008

Rok: petek, 5. december 2008 do 14:43

Povezava: http://www.mk.gov.si/si/razpisi_pozivi_in_javna_na...

Javni razpis za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim

Namenjen: Invalidske organizacije slepih in slabovidnih ter gluhih, naglušnih in gluhonemih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture

Datum objave razpisa: petek, 24. oktober 2008

Rok: ponedeljek, 24. november 2008 do 14:46

Povezava: http://www.mk.gov.si/si/razpisi_pozivi_in_javna_na...

Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS

Namenjen: kulturnim organizacijam s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS ter kulturnih projektov ustvarjalcev pripadnikov različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS s statusom samozaposlenih v kulturi.

Datum objave razpisa: petek, 24. oktober 2008

Rok: petek, 5. december 2008 do 14:45

Povezava: http://www.mk.gov.si/si/razpisi_pozivi_in_javna_na...

Javni razpis za izbor kulturnih projektov posebnega programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v RS

Namenjen: kulturnim organizacijam s statusom pravne osebe na podlagi 34. člena 2. delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije za obdobje od 2008 do 2012

Datum objave razpisa: petek, 17. oktober 2008

Rok: ponedeljek, 17. november 2008 do 14:47

Povezava: http://www.mk.gov.si/si/razpisi_pozivi_in_javna_na...

Javni razpis za ukrep Povečanje gospodarske vrednosti gozdov iz PRP 2007- 2013 za leto 2008 (gozdna infrastruktura)

Namenjen: pravne ali fizične osebe, ki so lastniki ali solastniki zasebnih gozdov; združenja pravnih in fizičnih oseb lastnikov gozdov; občine, ki imajo v lasti gozd; zveze občin, ki imajo v lasti gozd.

Datum objave razpisa: petek, 17. oktober 2008

Rok: sreda, 31. december 2008 do 8:47

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, za prestrukturiranje reje prašičev in reje perutnine, za leto 2009

Namenjen: kmetijskim gospodarstvom

Datum objave razpisa: petek, 10. oktober 2008

Rok: sreda, 31. december 2008 do 8:49

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za ukrep 323 – Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja

Namenjen: fizičnim in pravnim osebam ter lokalnim skupnostim, ki so lastniki ali solastniki objekta ali zemljišča, kjer se bo izvajala naložba

Datum objave razpisa: petek, 26. september 2008

Rok: petek, 31. oktober 2008 do 8:54

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

II. javni razpis za ukrep Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev

Namenjen: skupinam proizvajalcev, ki jih je pristojni organ RS uradno priznal od 1.1.2005 naprej.

Datum objave razpisa: petek, 26. september 2008

Rok: sreda, 31. december 2008 do 8:53

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

I. javni razpis za ukrep Podpora kmetijskim gospodarstvom, ki sodelujejo v shemah kakovosti hrane

Namenjen: kmetijskim gospodarstvom

Datum objave razpisa: petek, 26. september 2008

Rok: sreda, 31. december 2008 do 8:50

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Obnova gospodarskih poslopij in drugih zgradb ter objektov namenjenih za kmetijske namene ter trajnih nasadov sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč, ki so bili poškodovani v naravnih nesrečah v letu 2008

Namenjen: kmetijskim gospodarstvom

Datum objave razpisa: petek, 19. september 2008

Rok: do porabe sredstev

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za ukrep Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leti 2008 in 2009

Namenjen: mladim prevzemnikom kmetij starejšim od 18 let in mlajšim od 40 let

Datum objave razpisa: petek, 19. september 2008

Rok: do porabe sredstev

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za ukrep Zgodnje upokojevanje kmetov

Namenjen: kmetom starejšim od 57 let

Datum objave razpisa: petek, 19. september 2008

Rok: do porabe sredstev

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Produkt P4 - Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2009 za mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 in največ 249 zaposlenimi

Namenjen: mikro, mala in srednje velika podjetja

Datum objave razpisa: petek, 12. september 2008

Rok: petek, 17. oktober 2008 do 13:00

Povezava: http://www.podjetniskisklad.si/index.php?id=267Javni razpis za sofinanciranje projektov ohranitve delovnih mest

Namenjen: delodajalcem

Datum objave razpisa: petek, 12. september 2008

Rok: ponedeljek, 6. oktober 2008 do 12:59

Povezava: http://www.mddsz.gov.si/si/javna_narocila_in_javni...Javni razpis za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture v okviru evropskega sklada za regionalni razvoj, operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013

Namenjen: občinam

Datum objave razpisa: petek, 12. september 2008

Rok: ponedeljek, 13. oktober 2008 do 12:57

Povezava: http://www.mk.gov.si/si/razpisi_pozivi_in_javna_na...Javni razpis za ukrep 312 - podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij

Namenjen: podjetjem, ki so ob oddaji vloge registrirani za upravičeno dejavnost kot: samostojni podjetnik posameznik ali gospodarska družba ali zadruga.

Datum objave razpisa: petek, 12. september 2008

Rok: takoj oz. do porabe sredstev

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...Javni razpis za ukrep 311 – diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti

Namenjen: podjetjem, ki imajo ob oddaji vloge upravičeno dejavnost registrirano kot: kmetija z dopolnilno dejavnostjo, samostojni podjetnik posameznik, gospodarska družba ali zadruga.

Datum objave razpisa: petek, 12. september 2008

Rok: takoj – do porabe sredstev

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...Javni razpis kadrovskih štipendij za delovanje na področju športa

Namenjen: študentom

Datum objave razpisa: četrtek, 11. september 2008

Rok: petek, 10. oktober 2008 do 12:55

Povezava: http://www.mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javn...Javni razpis za imenovanje dobrodelnih organizacij za razdeljevanje hrane za obdobje 2009-2010

Namenjen: pravne osebe, ki imajo status humanitarne organizacije

Datum objave razpisa: petek, 5. september 2008

Rok: ponedeljek, 22. september 2008 do 12:54

Povezava: http://www.mddsz.gov.si/si/javna_narocila_in_javni...Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v mladinsko turistično infrastrukturo - mladinski centri

Namenjen: javni zavodi, ki izvajajo dejavnost mladinskega centra

Datum objave razpisa: petek, 5. september 2008

Rok: ponedeljek, 20. oktober 2008 do 12:48

Povezava: http://www.mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javn...Javni razpis za mednarodne raziskovalne projekte industrijskih združenj – CORNET

Namenjen: slovenska industrijska združenja

Datum objave razpisa: petek, 29. avgust 2008

Rok: petek, 7. november 2008 do 12:45

Povezava: http://www.mvzt.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...Javni razpis za sofinanciranje ozaveščevalnih, promocijskih in izobraževalnih projektov za učinkovito rabo in obnovljive vire energije v letu 2009

Namenjen: pravne osebe (društva, zavodi, samostojni podjetniki, gospodarske družbe)

Datum objave razpisa: torek, 5. avgust 2008

Rok: ponedeljek, 29. september 2008 do 12:43

Povezava: http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpis...

Sofinanciranje projektov izgradnje tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v okviru gospodarsko razvojno logističnih središč

Namenjen: gospodarskim družbam, registriranim v skladu z ZGD-1

Datum objave razpisa: petek, 1. avgust 2008

Rok: 15. 10. 2008, do 15.30 ure

Povezava: http://www.mg.gov.si/si/javna_narocila_razpisi_pov...

Javni razpis "Mladi raziskovalci iz gospodarstva - generacija 2008"

Namenjen: podjetjem

Datum objave razpisa: petek, 25. julij 2008

Rok: 11. 9. 2008 do 12. ure

Povezava: http://www.mvzt.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, za področje vrtnarstva, za leto 2009

Namenjen: kmetijskim gospodarstvom, ki opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma izvajajo storitve s kmetijsko mehanizacijo

Datum objave razpisa: petek, 25. julij 2008

Rok: takoj – do porabe sredstev

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za ukrep 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom iz PRP 2007-2013 - prvi javni razpis v letu 2008

Namenjen: gospodarskim družbam, zadrugam, samostojnim podjetnikom posameznikom, kmetijam z dopolnilno dejavnostjo.

Datum objave razpisa: petek, 25. julij 2008

Rok: takoj – do porabe sredstev

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

OBJAVA 1. SKUPNEGA JAVNEGA RAZPISA ZA IZBOR PROJEKTOV V OKVIRU ČEZMEJNEGA SODELOVANJA MED SLOVENIJO IN AVSTRIJO

Namenjen: pravnim osebam in samostojnim podjetnikom

Datum objave razpisa: petek, 18. julij 2008

Rok: torek, 30. september 2008 do 9:17

Povezava: http://www.svlr.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/ar...

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projektov Usposabljanja na delovnem mestu za leto 2008

Namenjen: delodajalcem

Datum objave razpisa: četrtek, 17. julij 2008

Rok: do porabe sredstev oz. do 15. novembra 2008

Povezava: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/1...

Javni razpis Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk za leto 2008

Namenjen: pravne in fizične osebe

Datum objave razpisa: petek, 11. julij 2008

Rok: 1. september 2008, 12:00

Povezava: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/1...

Javni razpis za sofinanciranje izobraževalnih programov projektno učenje mladih (PUM) in programov za zviševanje splošne in računalniške ravni pismenosti v letih 2008, 2009 in 2010

Namenjen: pravnim osebam z registrirano izobraževalno dejavnostjo - drugo izobraževanje

Datum objave razpisa: petek, 11. julij 2008

Rok: ponedeljek, 1. september 2008 do 11:02

Povezava: http://www.mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javn...

Javni razpis za sofinanciranje investicij na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva v Republiki Sloveniji za vključitev v proračunsko leto 2009

Namenjen: občinam

Datum objave razpisa: petek, 11. julij 2008

Rok: ponedeljek, 18. avgust 2008 do 10:59

Povezava: http://www.mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javn...

Javni razpis za spodbujanje tehnološko razvojnih projektov v malih in srednje velikih podjetjih v letu 2008

Namenjen: Malim in srednje velikim podjetjem

Datum objave razpisa: petek, 11. julij 2008

Rok: 25. avgust 2008, do 12:00

Povezava: http://www.mvzt.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

2. razpis sklada za NVO

Namenjen: nevladnim, neprofitnim organizacijam

Datum objave razpisa: petek, 11. julij 2008

Rok: četrtek, 2. oktober 2008 do 9:20

Povezava: http://www.rec-lj.si/projekti/eea/razpisna1.htm

Objava 1. Javnega razpisa v okviru operativnega programa ipa slovenija-hrvaška 2007-2013 / 1. Poziv na dostavu prijedloga projekata u okviru ipa operativnog programa slovenija-hrvatska 2007-2013

Namenjen: neprofitne pravne osebe

Datum objave razpisa: petek, 20. junij 2008

Rok: ponedeljek, 20. oktober 2008 do 9:57

Povezava: http://www.interreg-slohucro.com/?page=novice&...

Javni razpis za razvojne naloge v visokem šolstvu v letu 2008

Namenjen: visokošolski zavodi, ki izvajajo javno veljavne študijske programe

Datum objave razpisa: petek, 20. junij 2008

Rok: ponedeljek, 14. julij 2008 do 10:12

Povezava: http://www.mvzt.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za sofinanciranje programov za promocijo znanosti v letu 2008 in 2009

Namenjen: pravnim osebam s pravnim statusom ustanove, društva, zavoda ali druge neprofitne organizacije in ki so registrirane za opravljanje dejavnosti

Datum objave razpisa: petek, 20. junij 2008

Rok: petek, 4. julij 2008 do 10:10

Povezava: http://www.mvzt.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za izvajanje projektov s področij Kulturna vzgoja in bralna pismenost za obdobje od 2008 do 2011

Namenjen: koordinator mreže vrtcev/šol oz. poslovodeči konzorcijski partner (v nadaljevanju: prijavitelj), ki je eden od (aktivnih) partnerjev v mreži vrtcev/šol oz. konzorcijskih partnerjev, in sicer: vrtec, osnovna, srednja poklicna in strokovna šola, gimnazija ter javni zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami; pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje raziskovalne in izobraževalne dejavnosti;

Datum objave razpisa: petek, 20. junij 2008

Rok: petek, 5. september 2008 do 10:06

Povezava: http://www.mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javn...

Javni razpis za izvajanje projektov za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008-2011

Namenjen: v 1. sklopu je pravna ali fizična oseba kot nosilka/koordinatorka projekta (npr. javni zavod, vrtec, šola, gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik, društvo, ustanova), ki je registrirana za opravljanje dejavnosti na področju vzgoje in izobraževanja oseb s posebnimi potrebami; oz. v 2. sklopu (npr. javni zavod, gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik, društvo, ustanova), registrirana pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki so predmet drugega sklopa javnega razpisa, tj. za raziskovalno in izobraževalno dejavnost.

Datum objave razpisa: petek, 20. junij 2008

Rok: petek, 18. julij 2008 do 10:04

Povezava: http://www.mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javn...

Javni razpis za sofinanciranje ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v izobraževanju in usposabljanju

Namenjen: pravnim osebam registriranim za opravljanje dejavnosti, ki so predmet javnega razpisa, t.j. za izobraževalno in raziskovalno dejavnost

Datum objave razpisa: četrtek, 19. junij 2008

Rok: petek, 18. julij 2008 do 10:08

Povezava: http://www.mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javn...

Javni razpis za izvajanje programov za spodbujanje medkulturnega dialoga z državljani tretjih držav ter izdelavo 2 raziskav, in sicer s področja družbene vključenosti tujcev v RS in analize politik vključevanja v EU

Namenjen: pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu;

Datum objave razpisa: petek, 13. junij 2008

Rok: 14. 7. 2008 do 10:00 ure

Povezava: http://www.mnz.gov.si/si/javna_narocila/?tx_t3javn...

Javni razpis za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2008

Namenjen: pravne in fizične osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji za izobraževalno dejavnost, drugo izobraževanje.

Datum objave razpisa: petek, 13. junij 2008

Rok: petek, 11. julij 2008 do 10:18

Povezava: http://www.mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javn...

Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada JPR28-ESS-2008-09

Namenjen: nevladnim organizacijam

Datum objave razpisa: petek, 6. junij 2008

Rok: ponedeljek, 7. julij 2008 do 10:23

Povezava: http://www.mk.gov.si/si/razpisi_pozivi_in_javna_na...

RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – GD ENTR ŠT. ENT/ERA/08/311 ERASMUS ZA MLADE PODJETNIKE

Namenjen: javnim ustanovam ali zasebnim subjektom

Datum objave razpisa: petek, 6. junij 2008

Rok: sreda, 20. avgust 2008 do 9:32

Povezava: http://ec.europa.eu/enterprise/funding/files/theme...

Javni razpis za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost – leto 2008

Namenjen: podjetjem po pravilu »de minimis«

Datum objave razpisa: petek, 6. junij 2008

Rok: 24.6. 2008 do 12. Ure

Povezava: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/J...

Javni razpis spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb za leto 2008

Namenjen: delodajalcem, ki bodo za obdobje najmanj enega leta za polni delovni čas zaposlili brezposelno osebo, mlajšo od 25 let oziroma iskalce prve zaposlitve, ki so pred manj kot dvema letoma pridobili ...

Datum objave razpisa: petek, 6. junij 2008

Rok: 30.6.2008 do 12. ure in 10.9.2008 do 12. ure

Povezava: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/J...

Javni razpis spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb za leto 2008

Namenjen: netržni delodajalci, ki bodo za obdobje najmanj enega leta za polni delovni čas zaposlili dolgotrajno brezposelne osebe.

Datum objave razpisa: petek, 6. junij 2008

Rok: 30.6.2008 do 12. ure in 10.9.2008 do 12. ure

Povezava: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/J...

Javni razpis spodbujanje zaposlovanja starejših brezposelnih oseb za leto 2008

Namenjen: delodajalcem, ki bodo za obdobje najmanj enega leta za polni delovni čas zaposlili brezposelno osebo, starejšo od 50 let, prijavljeno v evidenci brezposelnih oseb Zavoda najmanj 3 mesece

Datum objave razpisa: petek, 6. junij 2008

Rok: 30.6.2008 do 12. ure in 10.9.2008 do 12. ure

Povezava: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/J...

Javni razpis za postavitev javnih e-točk z brezžičnim dostopom

Namenjen: fizičnim ali pravnim osebam v katerih občinah še niso postavljene javne e-točke na podlagi Javnih razpisov Ministrstva za gospodarstvo za postavitev ali nadgradnjo javnih e-točk z brezžičnim dostopom

Datum objave razpisa: petek, 6. junij 2008

Rok: ponedeljek, 7. julij 2008 do 9:09

Povezava: http://www.mg.gov.si/si/javna_narocila_razpisi_pov...

Javni razpis za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za izvajanje energetskih pregledov in pripravo investicijske dokumentacije v fazi načrtovanja za projekte učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 56/08

Namenjen: lokalne skupnosti, ki imajo sprejete energetske zasnove, javni skladi, javne agencije, javni zavodi ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti

Datum objave razpisa: petek, 6. junij 2008

Rok: 27. Junij, 8. Avgust, 12. september, 7. november do 14:30 ure

Povezava: http://www.aure.si/index.php?MenuID=758&MenuTy...

Javni razpis za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud po pravilu »de minimis« za izvajanje energetskih pregledov in pripravo investicijske dokumentacije v fazi načrtovanja za projekte učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije

Namenjen: pravnim osebam

Datum objave razpisa: petek, 6. junij 2008

Rok: 27. junij, 8. avgust, 12. september, 7. november do 14:30 ure

Povezava: http://www.aure.si/index.php?MenuID=759&MenuTy...

Javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2007/2008

Namenjen: delodajalcem

Datum objave razpisa: petek, 30. maj 2008

Rok: ponedeljek, 16. junij 2008 do 8:48

Povezava: http://www.sklad-kadri.si/

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostras, v okviru iniciative Eureka

Namenjen: Malim in srednje velikim podjetjem

Datum objave razpisa: petek, 30. maj 2008

Rok: petek, 21. november 2008 do 8:42

Povezava: http://www.mvzt.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše

Namenjen: pravnim ali fizičnim osebam, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s 7. členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva

Datum objave razpisa: petek, 30. maj 2008

Rok: 29. 8. 2008 do 14.00

Povezava: http://www.mddsz.gov.si/si/javna_narocila_in_javni...

Javni razpis za nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb

Namenjen: fizičnim osebam

Datum objave razpisa: petek, 30. maj 2008

Rok: 16.6.2008 ob 8.00 uri, nato pa vsak teden, prvi delovni dan v tednu ob isti uri, do porabe sredstev

Povezava: http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html

Javni razpis za posojila v kmetijstvo – predelava, trženje in dopolnilne dejavnosti

Namenjen: mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem kmetijskih proizvodov

Datum objave razpisa: petek, 16. maj 2008

Rok: 16. junij 2008, 16. julij 2008, 19. avgust 2008, 17. september 2008

Povezava: http://www.rdf-sklad.si/kmetijstvo.html

Javni razpis za posojila v kmetijstvo – pridelava

Namenjen: kmetijskim gospodarstvom

Datum objave razpisa: petek, 16. maj 2008

Rok: 16. junij 2008, 16. julij 2008, 19. avgust 2008, 17. september 2008

Povezava: http://www.rdf-sklad.si/kmetijstvo.html

Razpis za posojila za investicijske projekte podjetij

Namenjen: gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki ter zadruge in zadružne zveze

Datum objave razpisa: ponedeljek, 28. april 2008

Rok: 25. 5., 13. 6., 4. 7., 24. 7., 13. 8., 2. 9., 22. 9., 13. 10., 3. 11., 21. 11., 10. 12. in 22. 12. 2

Povezava: http://www.rdf-sklad.si/gospodarstvo.html

Javni poziv k oddaji vlog za izbor delodajalcev v enotno REGIJSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO (RŠS Savinjska) za šolsko/študijsko leto 2008/2009

Namenjen: delodajalcem

Datum objave razpisa: petek, 25. april 2008

Rok: petek, 30. maj 2008 do 8:48

Povezava: http://www.rra-celje.si/default.asp

Javni razpis za dodeljevanje sredstev, namenjenih za financiranje investicijskih projektov podjetniškega značaja

Namenjen: velikim, srednje velikim in malim podjetjem

Datum objave razpisa: četrtek, 24. april 2008

Rok: 25. maj, 13. junij, 4. julij, 24. julij, 13. avgust ... zadnji rok je 22. december 2008

Povezava: http://www.rdf-sklad.si/gospodarstvo.html

Javni ciljni razpis za financiranje štipendij in šolnin za podiplomske humanistične študije na področju kulture s pričetkom v šolskem letu 2008/2009 JPR25-ŠTIPH-2008

Namenjen: podiplomski študentje na področju kulture

Datum objave razpisa: petek, 18. april 2008

Rok: ponedeljek, 19. maj 2008 do 6:57

Povezava: http://www.mk.gov.si/si/razpisi_pozivi_in_javna_na...

Javni ciljni razpis za financiranje štipendij in šolnin s pričetkom v šolskem letu 2008/2009 za ustvarjalce in poustvarjalce na področju umetnosti in nekaterih deficitarnih poklicev v umetnosti JPR24-ŠTIP-2008

Namenjen: študentje oz. prednostno podiplomski študentje

Datum objave razpisa: petek, 18. april 2008

Rok: ponedeljek, 19. maj 2008 do 6:54

Povezava: http://www.mk.gov.si/si/razpisi_pozivi_in_javna_na...

Javni razpis "neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte 2008": Razvojna prioriteta: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; Prednostna usmeritev 1.1.: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost

Namenjen: skupini dveh ali več podjetij

Datum objave razpisa: petek, 18. april 2008

Rok: 3. junij 2008, do 12.00

Povezava: http://www.mg.gov.si/si/javna_narocila_razpisi_pov...

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projektov Usposabljanja na delovnem mestu za leto 2008

Namenjen: delodajalcem

Datum objave razpisa: torek, 15. april 2008

Rok: do porabe sredstev oz. 15.8.2008

Povezava: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/1...

Javni razpis dodeljevanja finančnih spodbud za izdelavo lokalnih energetskih konceptov

Namenjen: občinam

Datum objave razpisa: petek, 11. april 2008

Rok: 12.5.2008, 30.6.2008, 1.9.2008 oz. do porabe sredstev

Povezava: http://www.aure.si/index.php?MenuType=A&MenuID...

Javni razpis za subvencioniranje zaposlitve pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence za leto 2008

Namenjen: Delodajalci (tržni in netržni)

Datum objave razpisa: petek, 4. april 2008

Rok: torek, 6. maj 2008 do 14:49

Povezava: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/0...

Javni razpis za izbiro občinskih investicij na področju kulture, ki se bodo začele izvajati leta 2008 ali 2009 JPR23-OB-2008

Namenjen: občinam

Datum objave razpisa: petek, 4. april 2008

Rok: ponedeljek, 5. maj 2008 do 14:44

Povezava: http://www.mk.gov.si/si/razpisi_pozivi_in_javna_na...

Javni razpis za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb in samostojnih podjetnikov 40PO08A

Namenjen: občinam, gospodarskim družbam, drugim pravnim osebam in samostojnim podjetnikom

Datum objave razpisa: petek, 4. april 2008

Rok: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 19.12.2008

Povezava: http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html

Javni razpis za sofinanciranje prireditev turističnih društev v letu 2008

Namenjen: Turističnim društvom

Datum objave razpisa: torek, 1. april 2008

Rok: 28.4.2008

Povezava: http://www.slovenia.info/si/Javni-razpisi-in-poziv...

Javni razpis za sofinanciranje projektov društev in zvez društev v šolskem letu 2008/2009

Namenjen: Društva, zveze društev registrirane na področju vzgoje in izobraževanja

Datum objave razpisa: petek, 28. marec 2008

Rok: petek, 18. april 2008 do 14:32

Povezava: http://www.mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javn...

Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja občine Šentjur v letu 2008

Namenjen: Kmetijska gospodarstva, registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva,

Datum objave razpisa: sreda, 26. marec 2008

Rok: ponedeljek, 21. april 2008 do 14:58

Povezava: http://www.sentjur.si/index.php?&i1=OSPC&i...

Javni razpis za sofinanciranje razstav na področju arhitekture v času tedna arhitekture

Namenjen: društva, zavodi, ustanove, zbornice, oziroma javni skladi ter posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi

Datum objave razpisa: petek, 21. marec 2008

Rok: petek, 11. april 2008 do 12:04

Povezava: http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpis...

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju v letu 2008 in letu 2009

Namenjen: potencialnim podjetnikom, podjetnikom, mladim, študentom, podpornim institucijam in ostalim zainteresiranim

Datum objave razpisa: petek, 14. marec 2008

Rok: za prvo odpiranje dne 11.4.2008 do 8.30, za drugo odpiranje dne 4.6.2008 do 8.30.

Povezava: http://www.podjetniski-portal.si/content.aspx?doci...

Javni razpis za finančne spodbude za investicije v povečanje energetske učinkovitosti obstoječih večstanovanjskih stavb JR-ST 2008

Namenjen: Fizičnim osebam

Datum objave razpisa: petek, 29. februar 2008

Rok: torek, 6. maj 2008 do 14:46

Povezava: http://www.aure.si/index.php?MenuType=A&MenuID...

Javni razpis za ukrep 322 - obnovo in razvoj vasi

Namenjen: Lokalnim skupnostim

Rok: torek, 11. marec 2008 do 13:35

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Gradnja širokopasovnih odprtih omrežij

Namenjen: Lokalnim skupnostim (javno-zasebno partnerstvo)

Rok: torek, 8. april 2008 do 22:50

Povezava: http://www.mg.gov.si/si/delovna_podrocja/elektrons...

Spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-Vsebin in e-Storitev

Namenjen: Podjetjem, raziskovalno-razvojnim organizacijam

Rok: četrtek, 13. marec 2008 do 22:50

Povezava: http://www.mvzt.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javn...

Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2008 za mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 in največ 9 zaposlenimi

Namenjen: Mikro, malim in srednje velikim podjetjim (1-9 zaposlenih)

Rok: ponedeljek, 7. april 2008 do 13:58

Povezava: http://www.podjetniskisklad.si/index.php?id=267

2. javni razpis »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«

Namenjen: Lokalnim skupnostim

Rok: petek, 21. marec 2008 do 14:04

Povezava: http://www.svlr.gov.si/si/razpisi_za_obcine/aktual...

3. javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« - Razvoj regij

Namenjen: Lokalnim skupnostim

Rok: četrtek, 15. maj 2008 do 14:10

Povezava: http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pag...

Poziv občinam k oddaji Načrtov porabe za koriščenje dodatnih razpoložljivih sredstev

Namenjen: Lokalnim skupnostim

Rok: sreda, 2. april 2008 do 14:18

Povezava: http://www.svlr.gov.si/si/razpisi_za_obcine/aktual...

Iskalnik:

Ne spreglejte

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Občina Šentjur